Meningen med livet

Vad är egentligen meningen med livet? Det är nog den största frågan som går att ställa till sig själv och andra människor. Svaret är såklart olika för alla individer, och det roliga – men också det kluriga – är det inte finns något som är rätt eller fel. Egentligen kan svaren på frågan även variera beroende på vilket stadie man är i i livet.

Som ung

När man är ung är nog meningen med livet att testa på nya saker. Att testa sig fram och se vem man är som person. Det är såklart svårt att veta om den man är som ung kommer att spegla dem man är som vuxen – men det är ändå en startpunkt som alla utgår från, och någonting som alla behöver utforska.

Som vuxen

När man är vuxen handlar livet också om att testa sig fram och se vad man tycker om och vill att ens liv ska innehålla. Men det är inte alltid så lätt som det låter. Man kommer att göra många misstag längs med vägen, men enligt många är det lite det som är meningen med livet. Att testa, våga prova, göra fel och lära sig, eller? För hur annars ska man då reda på vad meningen med livet är om man inte testar på olika saker?

Var dig själv

Någon som nog alla har gemensamt är att man vill vara sig själv. Man vill bli accepterad för den man är och känna sig omtyckt för den person man är. Det kan vara svårt att vara sig själv i vissa situationer, speciellt om man inte riktigt vet vem man är. Jag vill dock uppmana alla till att vara det. När du är dig själv är du ditt vackraste jag.